Pengurusan perniagaan Islam

Kulit Depan
Hizbi, 1991 - 448 halaman
0 Ulasan

Dari dalam buku

Apa yang diperkatakan orang - Tulis ulasan

Kami tidak menemui sebarang ulasan di tempat biasa.

Kandungan

Perhubungan Antara Majikan dan Pekerja
129
Latihan dan Pembangunan Tenaga Pekerja
147
Perancangan dan Pengawalan
221

4 bahagian lain yang tidak dipaparkan

Istilah dan frasa biasa

Maklumat bibliografi