Alphabetische naamlijst van boeken: plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 1833 tot en met 1849 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn; benevens opgave van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs. Strekkende ten vervolge op de alphabetische naamlijst van boeken van 1790 tot en met 1832 in Nederland uitgekomen

Kulit Depan
Van Cleef, 1858 - 792 halaman
 

Halaman terpilih

Edisi lain - Lihat semua

Istilah dan frasa biasa

Maklumat bibliografi