Panduan lengkap menulis artikel, feature dan esai: modul dasar pelatihan jurnalistik bagi pemula dilengkapi dengan aneka contoh tulisan

Kulit Depan
Kawan Pustaka, 2006 - 154 halaman
3 Ulasan

Apa yang diperkatakan orang - Tulis ulasan

Kami tidak menemui sebarang ulasan di tempat biasa.

Maklumat bibliografi