Repertorium op de koloniale litteratuur op systematische inhoudsopgaaf van hetgeen voorkomt over de kolonien ... van 1595 tot 1865, Jilid 1

Kulit Depan
Kampen & Zoon, 1877
 

Halaman terpilih

Istilah dan frasa biasa

Petikan popular

Halaman 143 - Narrative of the effects of the eruption from the Tomboro Mountain in the island of Sumbawa on the 11 and 12 of April 1815. Communicated by JT Ross, Bat.
Halaman 16 - Naamlijst van de hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur; van de Ministers van Staat en van de leden der Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en van het Koningrijk der Nederlanden. 1813 — 1851. Met opgave van den tijd van benoeming en aftreding.
Halaman 12 - Togten naar Borneo van Jacob Brooke, thans gevestigd te Sarawak, en van Britsche oorlogschepen, tot demping der zeerooverij; uitgegeven door den Britschen scheepskaptein Hendrik Keppel.
Halaman 256 - Batavia, over den aard van verschillende schadeŁjke en verstikkende uitdampingen van moerassen, modderpoelen, secreten, riolen, gast- of zieken- en gevangenhuizen, mijnen, putten, graven, wijn- en bierkelders, doovekolen, enz. en over middelen daartegen. N. Nederl. Jaarb. XVII. 1782. 2. 848. 4828. Prijsvraag, uitgeschreven voor 1785 door de Holl. Maatsch. der Wetens. te Haarlem, op verzoek en op kosten van het Bat. Gen. van K. en W.
Halaman 10 - Het Instituut, of Verslagen en mededeelingen uitgegeven door de vier Klassen van het Koninklijk...
Halaman 27 - Proeve van beantwoording der vraag: welken invloed moeten de laatste aard- en zeebevingen in de Molukken geacht worden gehad te hebben op de produktie der specerijen?
Halaman 483 - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen de beschuldigingen van den Heer Mr. P. Mijer en vergeleken met het landrentenstelsel in de GouvernementsresidentiŽn.
Halaman 215 - Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Bali, met beschrijving van eenige nieuwe species.
Halaman 290 - Onderzoek naar de oorzaken van het onderscheid in voorkomen, kleeding, zeden en gewoonten, taal en karakter tusschen de Soendanezen en eigenlijke Javanen; door WR van Hoeren.
Halaman 123 - Berigt betreffende de hoogte van barometer en thermometer, de gesteldheid van weer en wind, en hoogte van het water aan het zeehoofd en in de rivieren in 1779 op Batavia, en van weer en wind tot Kaap de Goede Hoop in 1779 en te Nangasaki in 1778 en 1779.

Maklumat bibliografi