A Handbook of French Phonetics

Kulit Depan
H. Holt, 1918 - 106 halaman

Dari dalam buku

Kandungan

ANALYSIS
1
TABLE OF SOUNDS USUAL SPELLINGS AND EXAMPLES
22
SYNTHESIS
59

3 bahagian lain yang tidak dipaparkan

Edisi lain - Lihat semua

Istilah dan frasa biasa

Maklumat bibliografi