Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde

Kulit Depan
F. Muller en comp., 1884 - 288 halaman
 

Edisi lain - Lihat semua

Istilah dan frasa biasa

Petikan popular

Halaman 87 - Descriptio ac delineatio geographica detectionis freti sive transitus ad Occasum supra terras Americanas in Chinam atque Japonem ducturi, recens investigati ab HEN.
Halaman 29 - Nouvelle description du Cap de BonneEspérance, avec un journal historique d'un voyage de terre, fait par ordre du gouverneur feu Mgr. Ryk Tulbagh, dans l'intérieur de l'Afrique par une caravane de quatre-vingt-cinq personnes sous le commandement du Capitain Mr.
Halaman 171 - De nieuwe en onbekende weereld: of beschryving van America en 't zuid-land, vervaetende d'oorsprong der Americaenen en zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds...
Halaman 170 - Verhaal van eene reize naar en langs de zuid-westkust van NieuwGuinea gedaan in 1828 door ZM corvet Triton en ZM colon.
Halaman 107 - Benevens een aanhangsel , behelzende een reize door een gedeelte van de Spaansche WestIndien en een Verhaal van d' expeditie der Franschen op Cartagena.
Halaman 172 - ... through the North Sea did not exist, and that the pretensions of Maldonado were utterly false. It is only within a comparatively recent period that the fact has been generally received in modern geography, that California was connected with the main continent, and was not an island. In Ogilvie's "America, being the latest and most accurate account of the New World...
Halaman 34 - Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus, in quo tabulae et descriptiones omnium regionum... Amst., GUIL. et JOA. BLAEU. 1635. 2 vol. fol. maj. (129) Plaatdruktitel (voor elk deel, het tweede met Pars II). Voorrede „Idibus Aprilis 1635" waarachter een gedicht van C.
Halaman 221 - Missien van den Oregon en reizen naer de Rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin, in 1845-46. Uit het Fransch door een kloosterling van Latrappe.
Halaman 187 - Journael oft daghelijcx-register van de voyagie na Rio de Plata ghedaen met het schip ghenoemt de Silveren Werelt, het welcke onder 't Admiraelschap van LAURENS BICKER ende het bevel van CORN.
Halaman 244 - Beschry vinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort, drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de Coninckrijcken van Catthay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova Sembla, en van't landt op de 80.

Maklumat bibliografi