Historische Zeitschrift, Jilid 6;Jilid 11-12

Kulit Depan
Cotta, 1968

Dari dalam buku

Kandungan

Römische und deutsche Annalistik und Geschichtschreibung Eine
1
III
13
Bauli
68
Hak cipta

12 bahagian lain yang tidak dipaparkan

Edisi lain - Lihat semua

Istilah dan frasa biasa

Maklumat bibliografi