The Edinburgh Annual Register, Jilid 1-2;Jilid 5

Kulit Depan
Walter Scott
John Ballantyne and Company, 1814
 

Edisi lain - Lihat semua

Istilah dan frasa biasa

Maklumat bibliografi