Catatan harian sang koruptor: empat lusin sajak

Kulit Depan
Pustaka Sastra, 1985 - 79 halaman

Dari dalam buku

Apa yang diperkatakan orang - Tulis ulasan

Kami tidak menemui sebarang ulasan di tempat biasa.

Kandungan

Bahagian 1
3
Bahagian 2
20
Bahagian 3
22

11 bahagian lain yang tidak dipaparkan

Istilah dan frasa biasa

Maklumat bibliografi